Onderwerp: Bezoek-historie

Lozingenbesluit WVO stedelijk afvalwater : met nota van toelichting zoals verschenen in het Staatsblad van 29 februari 1996, 140
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat

 

Samenvatting

Integrale weergave van het besluit van 24 februari 1996, houdende regels voor het lozen van stedelijk afvalwater (Lozingenbesluit WVO stedelijk afvalwater), verschenen in Staatsblad 140, 1996. Bevat tevens een nota van toelichting, waarin opgenomen een artikelgewijze nadere uitleg.

 

Annotatie

20 p.
Met voetnoten

Naar boven