Onderwerp: Bezoek-historie

Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering : met nota van toelichting zoals verschenen in Staatsblad nr. 22 van 30 januari 1997
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

 

 

Samenvatting

Geeft de tekst van het Lozingenbesluit WVO bodemsanering en proefbronnering, alsmede de tekst van de nota van toelichting. In het besluit staat o.m. dat er voor het lozen op de riolering van verontreinigd grondwater (dat vrijkomt in het kader van bepaalde categorieen bodemsaneringen proefbronneringen) geen vergunningplicht meer is in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

 

Annotatie

12 p.
tab.

Naar boven