Onderwerp: Bezoek-historie

Literatuurstudie HOV-lanes
Publicatiedatum:05-12-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Raadgevend Bureau van der Wolf bv; [samenstelling: T. Hummel, P.A.M. van der Wolf; Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, en het Directoraat Generaal voor het Vervoer]

 

Samenvatting

De literatuurstudie beoogt een eerste inzicht te geven in de ervaringen die met HOV -lanes in de Verenigde Staten zijn opgedaan. HOV -lanes (High Occupancy Vehicle-lanes) zijn rijstroken op autosnelwegen welke uitsluitend gebruikt mogen worden door autobussen en andere motorvoertuigen, zoals minibussen en personenauto's, die een minimum aantal personen vervoeren. Deze gebruiksbeperking geldt meestal alleen gedurende de spitsperiode en deze speciale rijstroken worden in tidal-flow gebruikt, in de spitsrichting. HOV -lanes worden toegepast op congestieuze trajecten, met als doel de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer te garanderen en andere voertuigen met een hoge bezettingsgraad reistijdwinst te bieden ten opzichte van het overige verkeer. Hierdoor wordt het carpoolen gestimuleerd en bevorderd. Aan de orde komen de effecten van HOV -lanes, het gedrag en waardering van het publiek, de bevordering van het gebruik en kosten-baten verhoudingen.

 

Annotatie

32 p.
ill.
met lit. opg.
In opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, en het Directoraat Generaal voor het Vervoer]

Naar boven