Onderwerp: Bezoek-historie

Literatuurrapport rietoevers : een literatuurstudie naar de waarden en functies, achteruitgang herstel- en aanlegmogelijkheden van rietoevers in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Begeleidingscommissie, voorzitter F.H. Kolb [samenwerkingsverband ; P. Duyve

 

Samenvatting

De probleemstelling voor het literatuurrapport en het ten behoeve hiervan verrichte onderzoek luidde : wat zijn de oorzaken van de achteruitgang van rietoevers en hoe is deze achteruitgang te voorkomen? Op basis van deze probleemstelling werd de doelstelling voor het literatuurrapport bepaald : het inventariseren van de bestaande kennis over rietoevers via literatuuronderzoek en interviews en het aangeven van mogelijkheden voor beheer, herstel, aanleg en bescherming. Hoewel het rapport hoofdzakelijk de kennis op het gebied van rietoevers bevat, wordt ook aandacht geschonken aan andere milieuvriendelijke oeverbeschermingen. Aan het slot van elk hoofdstuk worden conclusies geformuleerd en op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn gericht op voorlichting en educatie (met name betreffende de actie "Niet in 't riet!"), op beleid (gemeentelijk-, waterschaps-, provinciaal- en rijksniveau) en op onderzoek.

 

Annotatie

75 p.
tek. ; 30 cm
Lit. opg. : p. 65-69

Naar boven