Onderwerp: Bezoek-historie

(Literatuur)onderzoek mobiliteit stoffen in het watervoerende pakket
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. Gerrits

 

Samenvatting

Dit rapport bevat een deel van de resultaten van een literatuuronderzoek naar de parameterwaarden die bij de modellering van het stoftransport uit baggerspeciedepots naar de ondergrond gehanteerd zouden moeten worden. De resultaten hebben betrekking op de mobiliteit van stoffen in het watervoerende pakket.

 

Annotatie

25 bl.
ill., graf., tab.
WL-rapport T2036
In opdracht van Rijkswaterstaat, Bouwdienst, Projectbureau Depotbouw, onder begeleiding van G.E. Kamerling
Met lit. opg.

Naar boven