Onderwerp: Bezoek-historie

Lijst van waterschappen met hun adressen provinciegewijs gerangschikt
Publicatiedatum:01-01-1952

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

samengest. bij de Afdeling Waterstaatsrecht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Annotatie

150 p.
17 cm
Met 4 aanvullingen

Naar boven