Onderwerp: Bezoek-historie

Leve de sloot ! : een pleidooi voor teeltvrije zones
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Hans Muilerman, Eco Matser; met medew. van de provinicale milieufederaties, Waterpakt en de Stichting Reinwater

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van meetresultaten naar gehaltes pesticiden in het oppvervlaktewater ; van de vermesting van het oppervlaktewater ; van onderzoek naar de routes die verontreinigende stoffen (kunnen) volgen ; van het bestaande beleid ten aanzien van diffuse watervervuiling vanuit de landbouw ; van technische mogelijkheden om deze diffuse verspreiding in te perken ; van wettelijke mogelijkheden om deze technieken dwingend voor te schrijven. Stelt voor om via vergunningverlening WVO maatregelen op te leggen aan landbouwbedrijven met open teelt. Belangrijkste aanbeveling is een teeltvrije zone van zes meter langs de watergangen.

 

Annotatie

42 p.
ill.
Omslagtitel : Leve de sloot! : pleidooi voor een mest- en bestrijdingsmiddelvrije strook
Rapport mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
C16071 RIZA Uitleenbaar

Naar boven