Onderwerp: Bezoek-historie

Leren fietsen op het plein : produktenevaluatie van het schoolpleinpakket bij de verkeersmethode "Straatwerk"
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Verkeerskundig Studiecentrum (VSC); I.N.l.G. van Schagen

 

Samenvatting

Deel 1 gaat in op de lessen "Fietsen op het plein" uit het zogenaamde schoolpleinpakket behorende bij een verkeersmethode voor het basisonderwijs "Straatwerk". Beoogd wordt de basisvaardigheden en de basisgedragsstrategieën van beginnende fietsers te verbeteren door een systematische training in een gesimuleerde verkeerssituatie op het schoolplein. Deel 2 gaat in op dezelfde verkeersmethode, waarbij het toepassen van voorrangsregels, het gedrag bij verkeerslichten en het gedrag bij gebods- en verbodsborden worden behandeld. Voor de evalutiestudie zijn de lessen betreffende voorrangsregels en -borden aangeboden aan twee groepen kinderen uit leergroep 5 van het basisonderwijs. In beide groepen is geoefend op het schoolplein. De effecten op gedrag zijn vastgesteld door elk van de kinderen individueel zowel voor als na de training een testparcours te laten rijden op een verkeersoefenterrein. Uit de resultaten bleek, dat de kennislessen een positief effect had op het kennisniveau. De gedragstraining leidde tot een lichte verbetering in zowel de uitvoering van de basisstrategie als de toepassing van voorrangsregels. Kennislessen vooraf hadden nauwelijks invloed op de effectiviteit van de gedragslessen en de gedragsglessen alleen leidden niet tot kennisvermeerdering.

 

Annotatie

2 dl.
fig., tab. ; 23 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Direktie Verkeersveiligheid. - Met engelse samenvatting - Dl.1: deelonderzoek A: basisvaardigheden en -gedrag. - ISBN 90-6807-085-1. - Dl.2: deelonderzoek B: voorrangsregels en -borden.
ISBN 9068071122

Naar boven