Onderwerp: Bezoek-historie

De kwikbelasting van de buitenhaven en het zeehavenkanaal van Delfzijl : project Kwikbel
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

opgemaakt door : J. v.d. Bergs, D. v. Wijk; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Groningen, [Afdeling Advies en Onderzoek ANA]

 

Samenvatting

Onderzoek naar de kwikbelasting van de buitenhaven en het zeehavenkanaal van Delfzijl. M.b.t. de hoeveelheid kwik die met het zoete oppervlaktewater in de buitenhaven van Delfzijl terechtkomt, is berekend dat het meeste kwik (ca. 75 %) afkomstig is uit het Eemskanaal. Het overige wordt aangevoerd via het Damsterdiep en het afwateringskanaal van Duurswold. De kwikconcentratie in de onderwaterbodem van de buitenhaven en het zeehavenkanaal van Delfzijl blijkt met name in de buitenhaven en in het begin van het zeehavenkanaal aanzienlijk hoger te zijn dan in het resterend deel van het zeehavenkanaal. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat gedurende een spuiperiode de kwikconcentratie in het water van het Eemskanaal toeneemt. In verband met de toename van de kwikconcentratie in het water tijdens he t spuien kunnen baggeractiviteiten in het Eemskanaal het best worden uitgevoerd in perioden dat er niet of nauwelijks wordt gespuid. Alvorens de geplande baggeractiviteiten worden uitgevoerd lijkt het zinvol om bij de bepaling van de gewenste diepte niet alleen rekening te houden met nautische aspecten .

 

Annotatie

18 p.
ill., tab. ; 30 cm
Lit. opg. : p. 17. - ANA-87.04

Naar boven