Onderwerp: Bezoek-historie

Kustontwikkeling verleden, heden, toekomst : samenvatting van de bijdrage aan het colloquium [9 mei 1985 ; de Voorst]
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); in samenw. met [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren; [met bijdr. van J. Dixhoorn, E.A. Bosman, W.T. Bakker ...et al.]

 

Samenvatting

Verzameling bijdragen over het kustonderzoek in Nederland in brede zin. Geeft een beschrijving van de morfologie vanuit deelprocessen zoals golven, stroom en sedimenttransport. Behandelt de kust vanuit een geologische en een historisch-geografische invalshoek. Gaat in op de kust als systeem en op dynamisch kustbeheer.

 

Annotatie

[120] p.
ill., graf., tek., krt.

Naar boven