Onderwerp: Bezoek-historie

Kostenverdeling, hoe werkt het?
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat]

 

Samenvatting

Deeluitwerking van het rapport "Van middelen naar producten" dat in het kader van IBO is uitgebracht. Ingegaan wordt op de koppeling van uitgaven aan produkten en de aanpassing die dit vergt van de administratie van Rijkswaterstaat. Antwoord wordt gegeven op de vragen hoe de kostenverdeelmodule werkt en wat het gebruik oplevert.

 

Annotatie

9 p.

Naar boven