Onderwerp: Bezoek-historie

Koppeling tussen de Landelijke Medische Registratie (LMR) en de Verkeersongevallenregistratie (VOR) van in ziekenhuizen opgenomen verkeersgewonden : resultaten van een proefkoppeling
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); A. Blokpoel en P.H. Polak

 

Samenvatting

Nagegaan is in hoeverre bestaande, niet specifiek verkeersongevallen betreffende, informatiesystemen een bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen van meer informatie over en inzicht in de lacunes op het gebied van de verkeersongevallenregistratie (VOR). Bijkomstig is onderzocht in welke mate met deze informatie de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid beter kan worden vastgesteld, in het bijzonder voor de categorieën die in de VOR zijn ondervertegenwoordigd. Tijdens de proef is een koppeling uitgevoerd tussen gegevens omtrent in ziekenhuizen opgenomen verkeersgewonden zoals geregistreerd in de Landelijke Medische Registratie (LMR) en in de VOR. In deze nota wordt ingegaan op de wijze van uitvoering van het proefproject, de resultaten van de VOR-LMR koppeling, en de kwaliteit en representativiteit van het gekoppelde bestand. Vanwege het bescheiden resultaat van de koppeling wordt extra aandacht besteed aan mogelijke oorzaken hiervan en mogelijkheden voor verbeteringen.

 

Annotatie

37 p.
ill. ; 30 cm
R-91-79. - Lit. opg.: p. 36-37. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naar boven