Onderwerp: Bezoek-historie

Koers RWS 200+ : nu verder
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat; [tekst Directieraad Rijkswaterstaat; voorw. G. Blom]

 

Samenvatting

Geeft overzicht van het totaal aan veranderingsprocessen in de achterliggende tien jaar (waarvan een deel nog moet worden gerealiseerd). Schetst de voor V&W/RWS (Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat) belangrijke ontwikkelingen op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gebied. Geeft aan welke conclusies zij daaraan verbindt voor de strategie van RWS, en tot welke akties, deze thans leiden. Zet uiteen hoe de directieraad omgaat met ophanden zijnde ontwikkelingen binnen de organisatie en de directies. Gaat vervolgens in op bestuurlijke veranderingen op Europees niveau en veranderingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur.

 

Annotatie

44 p.
tab.

Naar boven