Onderwerp: Bezoek-historie

De kleur van water : een onderzoek naar de participatie van CDA, D66, PvdA, VVD en SGP in de bepaling van het beleid met betrekking tot de waterhuishouding
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Y.J. van Hijum

 

Samenvatting

Onderzocht is welke relatie er bestaat tussen enerzijds de politieke beleidsdoelstellingen van partijen met betrekking tot de waterhuishouding, en anderzijds het daadwerkelijk gevoerde beleid. Na een uiteenzetting over beleidsbepaling wordt ingegaan op de politieke partij als actor in het beleidsnetwerk. Vervolgens worden de beleidsposities en beïnvloedingspogingen van politieke partijen op beslissingen ten aanzien van de waterhuishouding aangeduid, aan de hand van een analyse van verkiezingsprogramma's, regeerakkoorden en parlementaire debatten.

 

Annotatie

65 p.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat, Projectteam Vierde Nota Waterhuishouding (NW4)
Met samenvatting
Met lit.opg.

Naar boven