Onderwerp: Bezoek-historie

Kennismanagement-paraplu RWS : wat kunt u doen om uw productiefactor 'Kennis' te besturen? : inclusief vragenlijst voor een Quickscan
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (RWS, HKW), Directie Kennis

 

Samenvatting

Kennis is het geheel van hetgeen iemand weet en waarmee diegene vervolgens in staat is problemen op te lossen en nieuwe kansen te benutten. Voor Rijkswaterstaat gaat het om het managen van de kennis die in het geheel van de organisatie bij de medewerkers aanwezig is of moet zijn, nu en in de toekomst. Deze brochure biedt een gemeenschappelijk kader om kennismanagement bij de verschillende diensten van Rijkswaterstaat in beeld te krijgen. De inhoud betreft: -geformuleerde uitgangspunten voor kennismanagement bij RWS; -een vragenlijst waarmee zelf bepaald kan worden hoe het staat met kennismanagement binnen de eigen dienst; opties voor ondersteuning van het eigen kennismanagement vanuit HKW; -verwijzingen naar ervaringen en lopende acties bij andere RWS-diensten.

 

Annotatie

29 p.

Naar boven