Onderwerp: Bezoek-historie

Kalibratie van de Cd-Koëfficiënt in het CSM-16 model
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.F.P. van den Boogaard

 

Samenvatting

Beschrijving hoe men de Cd-coëfficiënt of "drag-term" gekalibreerd heeft aan de hand van een aantal stormen. De drag-term is één van de termen van de oppervlaktewrijvingscoëfficiënt (in dit geval betrekking hebbend op de zeebodem) die op haar beurt weer een plaats heeft in het Continental Shelf Model (CSM-16) dat op basis van WAQUA de verticaal gemiddelde waterbeweging berekend. Doel van de kalibratie was de voorspelling van de waterstanden in de zuidelijke Noordzee te verbeteren wanneer er storm heerst.

 

Annotatie

39 p.
bijl., tab., graf. ; 30 cm
Z376. - In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS), Directie Sluizen en Stuwen. - Met lit.opg.

Naar boven