Onderwerp: Bezoek-historie

Is Nederland aan zijn lot overgelaten?
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat (HW), hoofdgroep Strategie en Facet (Q)]; A.W.M. Langendijk, P. Looymans

 

Samenvatting

Behandelt de vier scenario's: het Europese Huis; Twee Nederlanden; Duurzame Delta; Haperend Holland. Hierin worden op onderling verschillende wijze, dezelfde twee centrale thema's behandeld: de ontwikkeling van de bestuurlijke context, waarin de kerntaken van V&W/RWS uitgevoerd moeten worden; de ontwikkeling van de samenleving met betrekking tot het aspect milieu.

 

Annotatie

16 p.
; 30 cm
Omslagtitel : Sfeerbeeld duurzame delta
Strategie-ontwikkelingsproject Nostradamus
Bijvoegsel bij het Rijkswaterstaat omgevingssenario 1992

Naar boven