Onderwerp: Bezoek-historie

Is inkorten van het meetprogramma MVO 1992 verantwoord ? : deel I en II : onderzoek naar de mogelijkheden om het meetprogramma MVO 1992 in te korten zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen waarvoor de resultaten van de metingen dienen
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); J.E. Lindeijer en F.D. Bijleveld

 

Samenvatting

Metingen naar het gebruik van motorvoertuigverlichting overdag (MVO) moeten het basismateriaal opleveren ten behoeve van een evaluatie-onderzoek naar de effecten van een toenemend gebruik van MVO op de ontwikkeling van ongevallen, de invloed van politie- en voorlichtingscampagnes op het feitelijk gebruik van MVO, en de kosten/baten van de maatregel. Omdat het meetprogramma kostbaar is, is een onderzoek uitgevoerd naar de consequenties voor de betrouwbaarheid als het meetnet en/of het meetprogramma in 1992 wordt stopgezet of ingekort, totdat de maatregel officieel wordt ingevoerd. Tevens is nagegaan of op grond van het verzamelde materiaal een bruikbaar schattingsmodel ontwikkeld kan worden als alternatief.

 

Annotatie

39 p.
graf. ; 30 cm
R-92-4. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, hoofdafdeling Verkeersveiligheid. - Lit.opg.: p. 38

Naar boven