Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van kortere remtijden op de verkeersveiligheid : beschouwingen over een gecombineerd gas- en rempedaal
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.T.B. van Kampen en C.C. Schoon; Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

 

Samenvatting

Een gecombineerd gas- en rempedaal is een apparaat dat de functies gasgeven en remmen inéén pedaal verenigt. Doel hiervan is de tijd te elimineren die bij het normale pedalensysteem nodig is om de voet te verplaatsen van het gaspedaal naar het rempedaal. Door de ontstane tijdwinst zou in een noodsituatie de kans op een ongeval, ofwel de ernst van een ongeval, kunnen worden gereduceerd. In onderhavig rapport wordt de literatuur met betrekking tot deze stellingname op juistheid onderzocht en worden uitspraken gedaan over de werkelijke winst voor de verkeersveiligheid van gecombineerde gas/rempedalen. Tevens wordt kort aandacht besteed aan alternatieve systemen voor verbetering van de remweg en de reactietijd : eerder oplichten van remlichten, derde remlicht, ander rijgedrag, anti-blokkeersysteem (ABS).

 

Annotatie

23 p.
ill. ; 30 cm
R-91-21. - Lit. opg.: p. 23. - Op verzoek van ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, hoofdafdeling Verkeersveiligheid

Naar boven