Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving
Publicatiedatum:01-01-1938

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.P. Mazure; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Waterloopkundigen dienst der Zuiderzeewerken

 

Annotatie

25 p.
tab. ; 30 cm
Met voetnoten. - Met bijlagen

Naar boven