Onderwerp: Bezoek-historie

Invloed klimaatverandering op vervoer over water : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Harris

 

Samenvatting

Diverse klimaatmodellen voorspellen voor de lange termijn een toename van extreme waterstanden op de Rijn. Meer hoge waterstanden in de winter en het voorjaar en meer lage waterstanden in de zomer en herfst worden verwacht. Her onderzoek bestaat uit een combinatie van literatuurstudie, interviews en enquêtes om inzicht te verkrijgen in de consequenties voor de binnenvaart zelf en voor de verladers. Eerst worden de belangrijkste sectoren in de binnenvaart beschreven, verdeeld naar droog massagoed, vloeibaar massagoed, containers en overige goederen. Vervolgens komt aan de orde de verwachte wijzigingen van de waterstanden en de invloed hiervan op de prestaties van de binnenvaart. Daarna wordt beschreven de mogelijkheden welke de binnenvaartsector zelf heeft op de negatieve effecten van waterstandsverandering op de vervoerscapacteit, betrouwbaarheid en prijs op te vangen. Ten slotte worden beschreven de logistieke consequenties van de veranderende prestaties van de binnenvaart en conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.

 

Annotatie

89 p.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), afdeling Scheepvaart. - Projectbegeleiding J.U. Brolsma

Naar boven