Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie van de VHF-VWAR discussiemiddag "De rol van de Rijkswaterstaat in de samenleving van morgen" op 24 september 1987 notitie
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S.P. Berrevoet, H. Hagenzieker, A.J.B. Lohman, J. Pijnappel Vereniging van Hogere Functionarissen van de Rijkswaterstaat (VHF) Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (VWAR)

 

Samenvatting

De resultatenn van de studiemiddag waren: Privatisering en decentralisatie worden als middel gezien om te komen tot een kleinere Rijkswaterstaat. Voor privatisering komen die taken in aanmerking, die rendabel zijn of gemaakt kunnen worden; voor decentralisatie komen die taken in aanmerking, die op een lager overheidsniveau uitgevoerd kunnen worden. Deze operaties mogen niet ten koste gaan van de deskundigheid van de Rijkswaterstaat. Zij moet een centrale rol blijven spelen op het gebied van de waterstaatszorg als opdrachtgever, coördinator, beleidsmaker en bestuurder op het nationale en internationale niveau. De operaties dienen zorgvuldig en niet overhaast uitgevoerd te worden. De bijlagen bevatten teksten van voordrachten van H. van Rossum, H. van Tongeren en P.A. Nouwen. In een aparte notitie inzake de privatisering worden de taken m.b.t. onderzoek en ontwerp en de relatie met onderwijs en wetenschap belicht.

 

Annotatie

12 p.
30 cm
Bijl.

Naar boven