Onderwerp: Bezoek-historie

Integraal beheersplan IJsselmeer en Markermeer
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Flevoland, Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

Samenvatting

Onderhavig beheersplan vormt het beleidskader voor huidige en toekomstige activiteiten in het watergebied bestaande uit IJsselmeer en Markermeer. Het plan is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eerder verschenen Integraal Beleidsplan IJsselmeer en het Interim Beheersplan Markermeer. Uitgangspunt voor het beheer in bestuurlijke zin is een duurzame ontwikkeling en een evenwichtig multifunctioneel gebruik. Beschreven worden de huidige situatie van de watersystemen, de functies van beide grote wateren, de bestuurlijke organisatie en het beheer. Vervolgens wordt het beleidskader geschetst, waarbij de noodzaak tot afstemming van de afzonderlijke plannen op diverse bestuurlijke niveau's wordt onderstreept. Op basis van zowel huidige als toekomstige aandachtspunten worden beheersmaatregelen voorgesteld.

 

Annotatie

59 p.
krt., tab., foto's
Met lit. opg.: p. 38-40

Naar boven