Onderwerp: Bezoek-historie

De inrichting van de scheepvaartsluizen in het Oostvaardersdiep nabij Lelystad (Houtribsluizen)
Publicatiedatum:01-01-1956

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Annotatie

14 p.
tab. ; 30 cm
Nota 244. - Met voetnoten. - Met bijlagen

Naar boven