Onderwerp: Bezoek-historie

Inpoldering kweldergronden 1942/1943
Publicatiedatum:01-01-1944

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]

 

Annotatie

26 p.
30 cm
Met 5 bijlagen. - Bijlage 5 betreft een afschrift van een rapport met betrekking tot de inpoldering onder Uithuizen en Uithuizermeden. - Met voetnoten

Naar boven