Onderwerp: Bezoek-historie

Inleiding tot het handboek adminstratieve organisatie
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Klijnveld Bosboom Hegener; in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Administratieve organisatie (AO) is de op de bestuurlijke informatie gerichte geformaliseerde organisatie. Bestuurlijke informatieverzorging omvat het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. Het doel van het Handboek administratieve organisatie bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is het bewerkstelligen van een doelmatige bedrijfsvoering door middel van het vastleggen van doelstellingen, regelgeving, processen, procedures en activiteiten. Aangegeven wordt voor wie het handboek bestemd is en de opzet en indeling van het handboek (per soort activiteit: financiële, technische en personele adiministratieve organisatie).

 

Annotatie

[10] p.
30 cm
Rapport 67.1, versie 2

Naar boven