Onderwerp: Bezoek-historie

Inleidende notitie voor de milieu-effectrapportage van de Westrandweg van Amsterdam (A5)
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat (RWS), Directie Noord-Holland

 

Samenvatting

Het probleem van de Westrandweg (rw A5) wordt nader beschreven en geanalyseerd door de huidige situatie en de te verwachte ontwikkelingen tot het jaar 2000 te vergelijken met de gewenste situatie. Daaropvolgend wordt een probleemstelling geformuleerd en wordt een selectie en uitwerking van een aantal alternatieven voor de oplossing van het probleem gemaakt. Verder worden voor elk alternatief de gevolgen voor een aantal aspecten bepaald. Tot slot wordt er een vergelijking van de alternatieven gemaakt.

 

Annotatie

26 p.
krt. ; 30 cm

Naar boven