Onderwerp: Bezoek-historie

Infrastructuur en mobiliteit op weg naar 2030 : mogelijke mobiliteitsontwikkelingen tot 2030, hun infrastructuurconsequenties en beleidsimplicaties
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Egeter, E.J. Verroen, I.R. Wilmink

 

Samenvatting

Betreft een onderzoek van het lange-termijnperspectief (tot 2030) van personen- en goederenmobiliteit en infrastructuur, in het kader van het project "Bouwstenen milieuvisie infrastructuur". Gaat in op de toekomstige vervoersvraag, de consequenties voor de infrastructuur en de mogelijkheden van alternatieve transportsystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van vier contrasterende scenario's. Er blijkt nog een grote groei van het (weg)verkeer mogelijk, met - afhankelijk van het scenario - grote bandbreedtes. In geen van de scenario's worden de doelstellingen van bereikbaarheid, emissies en verkeersveiligheid gehaald. Van belang zijn (verdergaande) innovaties in het vervoersysteem. Hiertoe wordt een mix van bronmaatregelen, efficiëntieverbeteringen en multimodaal vervoer voorgesteld. Een stringent beleid op het gebied van vervoer en ruimtelijke ordening kan bijdragen aan de gewenste ontkoppeling van economische ontwikkeling en milieubelasting.

 

Annotatie

XIII, 89 p.
tab., fig.
(TNO-rapport ; Inro/VVG 1998-10)
In opdracht van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Directoraat-Generaal Milieu, Afdeling Geluidsmaatregelen en Infrastructuur
Met samenvattingen in het Nederlands en Engels
Met lit. opg.

Naar boven