Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsaspecten bij het rivierbeheer op de Nederlandse Rijntakken : (samenvatting van de nota "Rivierbeheer op de Nederlandse Rijntakken" - maart 1982)
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Afdeling Studiedienst; D. de Bruin

 

Annotatie

22 p.

Naar boven