Onderwerp: Bezoek-historie

Informatieplan Water : management rapport
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Projektteam I2W; [projektmanager P.J. Zeven]

 

Samenvatting

Verkorte weergave van het Informatieplan Water (RWS-water) omvattende de volgende aspecten: een weergave van de bedrijfsprocessen van conditionering in relatie tot de ondersteunende informatiehuishouding (informatiesystemen, technische infrastruktuur en organisatorische voorzieningen); de gewenste ontwikkelingsrichting voor deze informatiehuishouding; een realisatiestrategie, mede gebaseerd op kosten-batenanalyses, waarin opgenomen een projektenplan met een globale aanpak per projekt, voor een periode van 4

 

Annotatie

30 p.
ill.

Naar boven