Onderwerp: Bezoek-historie

Informatienota betreffende de Rijkswaterstaat (begin augustus 1981)
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat

 

Annotatie

Nota S 43134 van 31 juli 1981 voor de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat

Naar boven