Onderwerp: Bezoek-historie

Informatie- en automatiseringsbeleid Rijkswaterstaat-breed
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat, Afdeling Organisatie en Informatie (O&I)

 

Samenvatting

Geeft de filosofie van het RWS-brede Informatie- en Automatiserings-beleid, welke is gebaseerd op het lagenmodel. Bespreekt de beleidsuitgangspunten en standaards, met de bedoeling kaders en randvoorwaarden te scheppen voor een effectieve en efficiënte communicatie intern en extern RWS.

 

Annotatie

36 p.
fig.
Met voetnoten

Naar boven