Onderwerp: Bezoek-historie

Zoutkartering met behulp van SPOT-beelden in de Punjab, Pakistan
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Euroconsult

 

Samenvatting

Beschreven is een methode van het gebruik van SPOT-satellietbeelden als basis voor de uitvoering van zout-studies. Het studiegebied betrof het westen van de rivier de Indus, in de provincie Punjab in Pakistan. Het doel van het onderzoek is het snelle en efficiënte wijze detecteren van verzoutingsproblemen in de geïrrigeerde landbouw. Na de selectie van proefgebieden heeft een veldwerkteam grondinformatie verzameld. Gebruik is gemaakt van geavanceerde beeldverwerkingsapparatuur, waarmee multispectrale informatie en textuur geanalyseerd kan worden. De studie heeft geresulteerd in de totstandkoming van een zoutkaart. De combinatie van gedetaillerde panchromatische beelden met de multispectrale beelden hebben tot goede produkten geleid.

 

Annotatie

III, 21, 5 p.
ill., foto's ; 30 cm
Krt. BCRS rapport no. 88-03 eindrapport project CO-1.6. - In opdracht#van de Beleidscommissie Remote Sensing
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst

Naar boven