Onderwerp: Bezoek-historie

Zichtbaar beter : waarneembaarheid en verkeersveiligheid
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat [Hoofddirectie van de Waterstaat], hoofdafdeling Verkeersveiligheid

 

Samenvatting

Brochure over waarnemingsproblemen in het verkeer. De uitgave is met name bedoeld voor degenen die zich beroepshalve met verkeersveiligheid bezighouden. Getracht wordt duidelijk te maken dat het bij waarneembaarheid niet in de eerste plaats gaat om het beter zichtbaar maken van objecten of de gezichtsscherpte van automobilisten, maar om informatie zodanig aan de weggebruiker aan te bieden dat hij er ook wat mee kan. Het gaat erom dat men zich realiseert wanneer waarnemingsproblemen aan de orde zijn en in welke richting men moet denken voor de oplossing van dergelijke problemen. Aan de orde komen verlichting en retroreflectie, verkeerstekens, verkeersborden en bewegwijzering, wegmarkering, wegindeling.

 

Annotatie

ongep.
ill. ; 30 cm

Naar boven