Onderwerp: Bezoek-historie

Wind in de schermen : beschrijving van het proefproject beschut fietsen
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[tekst R. de Groot]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer, Masterplan Fiets

 

Samenvatting

Beschrijft hoe het windscherm op het viaduct en de opritten van de parallelweg van de Houtense weg, tussen Houten en de provinciale weg Nieuwegein-Utrecht, is geconstrueerd en waarom een deels doorlatend scherm het beste resultaat oplevert. Bevat een korte beschrijving van de oorspronkelijke ideeën over windversnellingskanalen en de voornaamste argumenten om deze niet zonder meer over te nemen. Gaat vervolgens in op de haalbaarheidsstudie, waarbij o.m. de proeven op schaalmodellen en het meetbaar maken van de comfortwinst aan de orde komen. Vertelt hoe er o.g.v. een uitgebreid programma van eisen verschillende prototypen zijn ontwikkeld en getest en bespreekt de produktiekosten, het onderhoud en de inpassing van het windscherm in de omgeving. Staat eveneens stil bij de organisatie en evaluatie van het proefproject Beschut Fietsen.

 

Annotatie

26 p.
fig., foto's

Naar boven