Onderwerp: Bezoek-historie

Wetlandnota : wetlandbeleid en -beheer in een aantal rijkswateren in beheer bij RWS/Directie Zuid-Holland
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Dirkson; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland

 

Samenvatting

Na een korte inleiding over de Wetlandconventie en de uitvoering hiervan in Nederland, worden de in het beheersgebied gelegen Wetlands besproken. De gebieden Haringvliet/Hollands Diep, Biesbosch, Oude Maas en Afgedamde Maas voldoen aan de criteria voor wetlands van internationale betekenis. Na een beschrijving van de gebieden en de karakteristieke wetlandwaarden komen de gebruiksfuncties, het bestuur en beheer en de toekomstige ontwikkelingen aan bod. Behandelt vervolgens de potenties van de gebieden m.b.t. wetlandwaarden en de mogelijke bedreigingen. Geeft een overzicht van de activiteiten van RWS en andere instanties tot bescherming van de wetlandwaarden en de mogelijkheden deze waarden te vergroten. Schetst tenslotte de mogelijkheden tot aanmelding van gebieden op de lijst van wetlands van internationale betekenis.

 

Annotatie

90 p.
fig., krt., tab.
Met lit. opg. p. 71-75

Naar boven