Onderwerp: Bezoek-historie

De wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 : een routebeschrijving
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Afdeling Publieksvoorlichting

 

Samenvatting

Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 geeft de belangrijke veranderingen aan voor de gehele rijschoolbranche: vooropleidingseisen voor aspirant-instructeurs; veranderde inhoud van de opleiding; scheiding van opleiding en examinering, de nieuwe vakbekwaamheids- en exameneisen waaraan rij-instructeurs moeten voldoen; invoering van de applicatietoets die rij-instructeurs elke vijf jaar moeten afleggen; controle van het rij-instructiecertificaat en de mogelijkheid van ongeldigverklaring.

 

Annotatie

12 p.

Naar boven