Onderwerp: Bezoek-historie

Wet Milieubeheer en de WVO
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat, hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken]

 

Samenvatting

Bundel met de lezingen van de themadag "Wet Milieubeheer en de WVO", georganiseerd voor medewerkers van Rijkswaterstaat, en gewijd aan de gevolgen van de nieuwe Wet Milieubeheer voor de uitvoering en handhaving van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. De bijdragen betreffen : Algemene inleiding Wet Milieubeheer ; Plannen, programma's en verordeningen en milieukwaliteitseisen ; Vergunningverlening ; Vergunningprocedures ; Algemene regels in plaats van het vergunningvereiste ; Handhaving.

 

Annotatie

63 p.
ill. ; 30 cm
Themanummer R-varingen. - Bevat lezingen gehouden op de themadag op 19 november 1992 in Hotel Haarhuis te Arnhem

Naar boven