Onderwerp: Bezoek-historie

Westerschelde-oeververbinding tracé 3 : indicatie voor aanzanding tunnelsleuf : verslag onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Doet verslag van een onderzoek naar aanleiding van 4 opdrachten, te weten : 1. vooronderzoek krachten op tunnelelementen als gevolg van getijstromen ; 2. onderzoek invloed van scheepvaart op tunnelelementen in sleuf ; 3. bureaustudie sedimentatie tunnelsleuf ; 4. modelproeven tunnelelementen in tunnelsleuf. De berekeningen voor de aanzanding zijn met het SUTRENCH-model uitgevoerd.

 

Annotatie

2 dl.
fig., tab. ; 30 cm
Q1322. - Met ref. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL) Dl. I : Indicaties voor krachten op tunnelelementen / S.J. Callander en S.T. Schuurmans. Dl. II : Indicatie voor aanzanding tunnelsleuf / A.P.P. Termes
C2437 BDU (Dl.I) Uitleenbaar
C2438 BDU (Dl.II) Uitleenbaar

Naar boven