Onderwerp: Bezoek-historie

Wegenplannen van Nederland = Les plans des routes des Pays-Bas = Road plans in the Netherlands
Publicatiedatum:01-01-1950

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Bureau voor de Wegen- en Verkeersstatistie

 

Samenvatting

Het betreft een kaart, afm. 3 X A3 in zwart-wit met 15 verschillende arceringen en aanduidingen, incl. spoorwegen, rijks- en provinciegrenzen. De verschillende wegentypen zijn daardoor lastig uit elkaar te houden.

 

Annotatie

Met 1 krt. Bevat: Rijkswegenplan 1948 = Plan des routes de l'etat 1948 = State road plan 1948. Provinciale wegenplannen = Plans des routes provincaux = Provincial road plans. Tertiaire wegenplannen = Plans des routes tertiaires = Tertiary road plans. - Bijgewerkt tot 1 januari 1950

Naar boven