Onderwerp: Bezoek-historie

Waterstandsmetingen en 13-uurs metingen in het Eems-Dollard estuarium in 1985 : project METMEDOE
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Brilhuis; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, directie Groningen, afdeling Advies en Onderzoek

 

Samenvatting

In 1985 is een meetcampagne uitgevoerd in het Eems-Dollard estuarium (projectcode METMEDOE; MEtingen met MEerdere DOEleinden). Er zijn in het gebied gedurende enkele weken op meerdere plaatsen waterstanden geregistreerd. Tevens is in een drietal raaien een 13-uurs meting uitgevoerd waarbij stroomsnelheid, -richting, troebelheid, geleidendheid en temperatuur is gemeten. De metingen hadden o.a. tot doel te dienen als basis voor de toetsing van de relatie die is opgesteld voor het gehalte zwevende stof in de raaien Pogum en Mond van de Dollard op basis van metingen uit 1983 en 1984. In de nota worden de verwerking en de resultaten van de meetcampagne en de genoemde toetsing beschreven.

 

Annotatie

13, [47] p.
ill., tab. ; 30 cm
Nota GRAN 1989-2015. - Lit. opg. : p. 11

Naar boven