Onderwerp: Bezoek-historie

Waterstaat : rapport van een institutioneel onderzoek naar het overheidshandelen op het beleidsterrein waterstaat over de periode 1945-1994
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

tekst: J.W.J.M. Bogaarts

 

Samenvatting

Beschrijft het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein waterstaat. Ingegaan wordt op onderwerpen als: verkeersveilligheid; integraal waterbeheer; internationale aspecten van het waterbeheer; de winning van oppervlaktedelfstoffen; waterkeringen; infrastructuur; landaanwinning en landinrichting; meten en registreren; en tot slot De Raad van de Waterstaat.

 

Annotatie

436 p.
(PIVOT-rapport ; 28).
Met lit. opg.
ISBN 9074442315

Naar boven