Onderwerp: Bezoek-historie

Wateroverlast : 28 okt. 1998 - 4 nov. 1998
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Voorlichting (DVO), afdeling Informatie en Documentatie (I&D)

 

Samenvatting

Compilatie van artikelen uit de dagbladpers (regionaal en nationaal) over de wateroverlast in Nederland van eind oktober 1998. Het stormachtige weer, gepaard gaande met hevige regenval, heeft in heel Nederland ernstige problemen veroorzaakt. Aan de orde komen o.a. de roep om een ander waterbeheer, hoogwater in het Noorden, ramptoerisme, en bebouwing in polders.

 

Annotatie

(72) p.
Dl. 1 compilatie samengest. op 5 nov. 1998. - Dl. 2 bevat uitsluitend informatie uit regionale dagbladen samengest. op 16 nov. 1998

Naar boven