Onderwerp: Bezoek-historie

Waterloopkundig systeemonderzoek Noordelijk Deltabekken : overzicht uitgevoerde proeven getijmodel Rijnmond : proevenlijsten
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. de Jong; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Geeft een globale inventarisatie van uitgevoerde proeven in het getijmodel Rijnmond, met de mogelijkheid om van een specifieke meetproef de modelomstandigheden na te gaan of een meetbestand te alloceren voor eventueel hergebruik.

 

Annotatie

ongep.
30 cm
Z244. - Met ref. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

Naar boven