Onderwerp: Bezoek-historie

Waterkwaliteitsonderzoek noordelijk Deltabekken : regionaal waterkwaliteitsmodel : modelconcept, calibratie toepassingen
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

De hoofddoelstelling van het onderzoekscluster "Inbreng en Verspreiding van Stoffen" van het Waterkwaliteitsonderzoek Noordelijk Deltabekken is het verkrijgen van inzicht in de factoren die de stofstromen in het gebied bepalen. Daartoe is een wiskundig modelinstrument ontwikkeld, het "Regionaal Model". Om alle aan het doel van het onderzoek gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden, dient het model een voldoende nauwkeurige beschrijving te geven van het transport van conservatieve stoffen (m.n. chloride). Om dit alles te realiseren is gekozen voor een eendimensionale aanpak op basis van het waterbewegingsmodel ZWENDL en het waterkwaliteitsmodel DELWAQ. Met het Regionaal Model is een calibratieberekening voor het jaar 1985 uitgevoerd. Vervolgens is het Regionaal Model gebruikt om een aantal scenario's door te rekenen, waarin de belasting van het watersysteem met toxische stoffen is gereduceerd. Het Regionaal Model biedt de mogelijkheid om detailmodellen van individuele havens aan te sturen, zoals deze zijn ontwikkeld in het onderzoekscluster "Lozingen in Havens". Constateert dat het Regionaal Model een bruikbaar instrument is in beheers- en beleidsonderbouwende studies in het Noordelijk Deltabekken.

 

Annotatie

ongep.
fig., tab. ; 30 cm
T262. - Opdrachtgever : Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH). - Met lit. opg.

Naar boven