Onderwerp: Bezoek-historie

De waterbodemkwaliteit van Nederland : resultaten van een inventarisatie in rijks- en regionale wateren
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO)

 

Samenvatting

Schetst een landelijk beeld van de waterbodemkwaliteit in rijks- en regionale wateren, vooral met betrekking op het zoete deel van de Nederlandse waterbodem. Gaat in op een aantal ontwikkelingen op het gebied van het waterbodembeleid die recent hebben plaatsgevonden, met name de normstelling en de wijze van beoordeling op basis van de fysisch-chemische meetresultaten. Tevens wordt aangegeven welke veranderingen in het kwaliteitsoordeel over de waterbodem optreden als de waterbodemnormen uit de Derde Nota Waterhuishouding worden toegepast. Tot slot worden de belangrijkste resultaten van de inventarisatie samengevat en conclusies gegeven.

 

Naar boven