Onderwerp: Bezoek-historie

De waterbeheersing van droogmakerijen
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Schultz

 

Samenvatting

Gaat in op de omvang en het tot stand komen van Nederlandse droogmakerijen. Vanuit historisch perspectief wordt beschreven welke droogmakerijen er zijn, waar ze liggen en welke oppervlakten ze beslaan en de periode van droogmaking. Voorts wordt de reden tot droogmaking, en het gebruik van de drooggemaakte grond. Een overzicht wordt gegeven van de toegepaste ontwateringsmethoden en er wordt ingegaan op de structuur van het afwateringssysteem, het polderpeil en de verkaveling.

 

Annotatie

132 p.
foto's
(Rijkswaterstaat-serie ; 55)

Naar boven