Onderwerp: Bezoek-historie

Waarnemingsstrategieën van automobilisten op kruisingen : een virtual environment experiment
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Wierda; Verkeerskundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen

 

Samenvatting

Bespreekt een experiment waarin is onderzocht hoe ervaren automobilisten rondkijken tijdens de nadering van een kruising. In het experiment wordt een Virtual Environment systeem (VE) toegepast, een techniek waarbij de proefpersoon het beeld van de omgeving ziet op miniatuur beeldschermen die in een helm zijn geplaatst. De proefpersoon kan hierbij vrij rondkijken in de verkeersomgeving die met een grafische computer wordt gesynthetiseerd. Naar aanleiding van het experiment wordt voorlopig geconcludeerd dat de VE-techniek een aanzienlijke meerwaarde boven een veldexperiment heeft en in meer onderzoek toegepast zou kunnen worden. De belangrijkste concludie is dat proefpersonen sterk verschillende hoofdbewegingen maken. Als stelling wordt geformuleerd dat veiligheidsmaatregelen, educatie en verkeersonderzoek, gebaseerd op cognitief functioneel model van de weggebruiker, niet slechts rekening moeten houden met individuele verschillen in waarnemen, maar dat deze wezenlijke verschillen het uitgangspunt zouden moeten zijn.

 

Annotatie

95 p.
fig. , tab.
VK 92-12
met voetnoten. - Lit. opg. : p. 81-82
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, (RWS, DVK).
ISBN 9068072528

Naar boven