Onderwerp: Bezoek-historie

Waarnemingen van de waterbeweging en de waterverdeeling op den waterweg van Rotterdam naar Zee en de daarmede in verbinding staande rivieren in 1885
Publicatiedatum:01-01-1886

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[opgemaakt door D.J. Steyn Parvé en H. van Gelder]

 

Samenvatting

Nota over de stroomsnelheidsmetingen, verricht op de Nieuwe Maas, het Scheur, de Noordgeul, de Oude Maas, de Botlek en de doorgraving aan den Hoek van Holland

 

Annotatie

77 p.
ill., tab., tek., krt. ; 28 cm

Naar boven