Onderwerp: Bezoek-historie

Vreemde elementen in, op en nabij waterkeringen
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)

 

Samenvatting

Inzicht in de vermindering van het waterkerend vermogen van dijken door de aanwezigheid van bebouwing, kabels, beplanting en bomen is van belang vanwege de veiligheid. Deze nota bevat een overzicht van de problematiek en gaat vooral in op de technische aspecten, die hierbij een rol spelen.

 

Annotatie

21 p.
ISBN 901200232X

Naar boven